Kjære kunde!

Takk for hyggelige dager i Bergen. Vi håper dere hadde nytte av de faglige sesjonene og og ikke minst fikk knytte nye verdifulle kontakter under arrangementet.   

Se hele programmet i sin helhet her

Brukerforum som konsept består, men har fått nytt navn og blitt til “Community Live” 
Tanken er å videreutvikle dette kreative og dynamiske nettverket der dere kunder og vi i Visma sammen skaper fremtidens løsninger. Til daglig fører vi jevnlige dialoger i nettsamfunnet Visma Community, men en gang i året samles vi alle “Live” til et spennende og interaktivt forum der du kan lære, bli inspirert og bidra med egne erfaringer og innspill.

Noen av de viktigste temaene som vil ble løftet spesielt frem ved dette brukerforumet var;

* Samhandling mot Fagsystemer
* Forsterket Brukermedvirkning
* Mobilitet 

Visma leverer mange fagsystemer, og samhandlingen mellom fag og administrasjon blir stadig viktigere. Vi planlegger å integrere Visma Community med Visma Enterprise, for å styrke din medvirkning og ditt faglige nettverk.  Mobilitet blir stadig viktigere, og vi vil på Brukerforum lansere nye mobile løsninger.


Vår viktigste målsetting på konferansen er at du som bruker skal kunne heve din kompetanse, se nye muligheter, og oppleve større glede ved bruk av våre løsninger.

I tillegg til et faglig sterkt innhold, ønsker vi at det sosiale opplegget bidrar til å knytte kontakter også på tvers av de ulike fagområdene.Med vennlig hilsen,
 
Jan Ivar Borgersen
Adm. dir Visma Unique